STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0903 160 487
2 Kim Hồng 194, Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, Quận 9 Quân 9 0908 311 065
3 Bảo Trâm Số 7, Đường Số 7, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 0932 673 099
4 Đức Qúy 273, Lê Văn Việt, F Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0907 265 568
5 Công Hiển 259, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0907 162 330
6 Hoàn Mỹ 2 136, Man Thiện, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 0983 471 433
7 Phước Thiện 355 B, Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
8 Vì Tâm 617, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
9 Tân Phú 11/2, 100, Tân Phú, Quận 9 Quân 9 0907 265 568
10 Nhung 38, 904, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0907 265 568
11 Thiên Ân Đường 23, 18, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 01683 303 315
12 Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, Tăng Nhon Phu B, Quận 9 Quân 9 0286 890 2454
13 Thanh Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 01798 040 425
14 NT Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
15 NT Phước An B19, Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quân 9 0918 115 067
16 NT Gia Lương 8 Số 1, Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0948 749 679
17 An ( Lò Lu) 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Quân 9 909656940
18 Nhà Thuốc Anh 66, Lả Xuân Oai, Tăng Nhon Phu A, Quận 9 Quân 9 8490313408
19 An Thanh 265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 909,729,899
20 Phú Hòa Đường 267/6, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 837305548
21 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quân 9 1648209602
22 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 837314668
23 Hồng Nhung 28, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9 Quân 9 909880759
24 Thanh Thanh Tâm 201F, La Xuân Oai, Tang Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 989355025
 
Điểm bán