STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Anh (lxo) 66, Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 2837361205
2 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0903 160 487
3 Kim Hồng 194, Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, Quận 9 Quân 9 0908 311 065
4 Bảo Trâm Số 7, Đường Số 7, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 0932 673 099
5 Đức Qúy 273, Lê Văn Việt, F Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0907 265 568
6 Công Hiển 259, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0907 162 330
7 Hoàn Mỹ 2 136, Man Thiện, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 0983 471 433
8 Phước Thiện 355 B, Đổ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
9 Vì Tâm 617, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
10 Tân Phú 11/2, 100, Tân Phú, Quận 9 Quân 9 0907 265 568
11 Nhung 38, 904, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0907 265 568
12 Thiên Ân Đường 23, 18, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 01683 303 315
13 Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, Tăng Nhon Phu B, Quận 9 Quân 9 0286 890 2454
14 Thang Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 01798 040 425
15 NT Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
16 NT Phước An B19, Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quân 9 0918 115 067
17 NT Gia Lương 8 Số 1, Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0948 749 679
18 An ( Lò Lu) 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Quân 9 909656940
19 Nhà Thuốc Anh 66, Lả Xuân Oai, Tăng Nhon Phu A, Quận 9 Quân 9 8490313408
20 An Thanh 265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 909,729,899
21 Phú Hòa Đường 267/6, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 837305548
22 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quân 9 1648209602
23 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 837314668
24 Hồng Nhung 28, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9 Quân 9 909880759
25 Thanh Thanh Tâm 201F, La Xuân Oai, Tang Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 989355025
 
Điểm bán