STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Anh (Lã Xuân Oai) 66, Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 0283 7361 205
2 NT Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
3 NT Phước An B19, Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quân 9 0918 115 067
4 NT Gia Lương 8 Số 1, Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0948 749 679
5 Thanh Vân 121, 14, Phuoc Bình, Quận 9 Quân 9 902751606
6 Tâm Đức 15, Làng Phong Phú, Tăng Nhon Phu, Quận 9 Quân 9 909487292
7 An ( Lò Lu) 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Quân 9 909656940
8 Nhà Thuốc Anh 66, Lả Xuân Oai, Tăng Nhon Phu A, Quận 9 Quân 9 8490313408
9 An Thanh 265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 909,729,899
10 Phú Hòa Đường 267/6, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 837305548
11 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quân 9 1648209602
12 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 837314668
13 Phương Linh 12, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 988174245
14 Hồng Nhung 28, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9 Quân 9 909880759
15 Kim Hồng 194, Nguyên Van Tăng, Tang Nhon Phu, Quận 9 Quân 9 2827362828
16 Thanh Thanh Tâm 201F, La Xuân Oai, Tang Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 989355025