STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thiên Ân 99, Lê Văn Việt, Tăng Nhon Phu B, Quận 9 Quân 9 0286 890 2454
2 Thanh Long 377, Lê Văn Việt, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 01798 040 425
3 NT Hiệp Phú 28, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 0905 406 467
4 NT Phước An B19, Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quân 9 0918 115 067
5 NT Gia Lương 8 Số 1, Dương Đình Hội, Phước Long B, Quận 9 Quân 9 0948 749 679
6 Thanh Vân 121, 14, Phuoc Bình, Quận 9 Quân 9 902751606
7 Tâm Đức 15, Làng Phong Phú, Tăng Nhon Phu, Quận 9 Quân 9 909487292
8 An ( Lò Lu) 39, Lò Lu, Phường Trường Thạnh, Quận 9 Quân 9 909656940
9 Nhà Thuốc Anh 66, Lả Xuân Oai, Tăng Nhon Phu A, Quận 9 Quân 9 8490313408
10 An Thanh 265, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 909,729,899
11 Phú Hòa Đường 267/6, Lê Văn Việt, Hiệp Phú, Quận 9 Quân 9 837305548
12 Hồng Thắm 259, Đình Phong Phú, Tăng Nhơn Phú, Quận 9 Quân 9 1648209602
13 Số 77 91, 18, Phước Bình, Quận 9 Quân 9 837314668
14 Hồng Nhung 28, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long A, Quận 9 Quân 9 909880759
15 Thanh Thanh Tâm 201F, La Xuân Oai, Tang Nhơn Phú A, Quận 9 Quân 9 989355025
 
Điểm bán