Quảng Bình

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Thuý Hằng Thôn Thượng Giang, Xã Cảnh Dương Quảng Bình