Quảng Bình

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nga Sơn Chợ Đồng Phú, -, Đồng Hới, Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình 912690809
2 NT Thuý Hằng Thôn Thượng Giang, Xã Cảnh Dương Quảng Bình
 
Điểm bán