Quảng Ninh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thúy Toản Số 42, TRần Phú Quảng Ninh
2 Chị Trình Số nhà 390, tổ 1, khu 1, phường Hà Lầm Quảng Ninh
3 Chị Hoa Số 437, Cái Dăm Quảng Ninh 960238675
4 Chị Phượng Quầy 82, Ki ốt 39, chợ Cẩm Đuông Quảng Ninh 1272758299
5 Chị Xoan Ki ốt 12, chợ Hạ Long 1 Quảng Ninh 1697709324