Quảng Ninh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Khánh Ngọc 193 Tổ 5 Khu 3, Hà Tu, TP Hạ Long Quảng Ninh 916931266
2 Chị Hường Tổ 11, khu 4, phường Hà Lầm, TP Hạ Long Quảng Ninh 984530722
3 Nhà thuốc Mai Hoa Số nhà 222, Khu 3, Phường Hải Hà, TP Móng Cái(Đường vào đồn 5) Quảng Ninh 974573960
4 Chị Hằng Ki ốt chợ Trung Tâm, Cẩm Phả Quảng Ninh 914776341
5 QT Doanh nghiệp Thanh Tú Chợ cầu 20, Cửa Ông, Cẩm Phả Quảng Ninh 977976695
6 Chị Quyên Quầy 39, ki ốt chợ Địa chất, Tô Hiệu, Cẩm Phả Quảng Ninh 963371128
7 Chị Đoan 365 Trần Phú, Cẩm Thành, Cẩm Phả Quảng Ninh 1685588555
8 Chị Hòa Ki ốt chợ Giếng Đáy, Bãi Cháy Quảng Ninh 903482236
9 Chị Cam Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Đảo Cô Tô Quảng Ninh 01698888277
10 Chị Hoa Số 437, Cái Dăm Quảng Ninh 960238675
11 Chị Phượng Quầy 82, Ki ốt 39, chợ Cẩm Đuông Quảng Ninh 1272758299
12 Chị Xoan Ki ốt 12, chợ Hạ Long 1 Quảng Ninh 1697709324
 
Điểm bán