Quảng Ninh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Chị Cam Khu 2, Thị trấn Cô Tô, Đảo Cô Tô Quảng Ninh 01698888277
2 Thúy Toản Số 42, TRần Phú Quảng Ninh
3 Chị Trình Số nhà 390, tổ 1, khu 1, phường Hà Lầm Quảng Ninh
4 Chị Hoa Số 437, Cái Dăm Quảng Ninh 960238675
5 Chị Phượng Quầy 82, Ki ốt 39, chợ Cẩm Đuông Quảng Ninh 1272758299
6 Chị Xoan Ki ốt 12, chợ Hạ Long 1 Quảng Ninh 1697709324
 
Điểm bán