Quảng Trị

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Tiến Lan Nhà 1, Tầng 1, Chợ Đông Hà Quảng Trị
 
Điểm bán