Quốc Oai

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Phương Chi Thôn 3 - Phú Cát Quốc Oai 0972 988 083
2 Bình Minh Đa phúc - Sai Sơn Quốc Oai 0978 524 279
3 QT Đức Anh Long Phú, Hoà Trạch Quốc Oai 0977 668 476
4 Quầy thuốc số 8 chợ Bương CHợ Bương, Cấn Hữu Quốc Oai 01673 505 958
 
Điểm bán