Sóc Sơn

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Nguyễn Thị Thật 128 tổ 1 Miếu Thờ - Tiên Dược Sóc Sơn