Sóc Sơn

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Phan Thị Ninh 15a Chợ Sóc Sơn Sóc Sơn 0972711815
2 QT Tuấn Phương 27 Đường 16 Phù Lỗ Sóc Sơn 0976308340
3 QTTD Thu Hà Chợ Hiền Minh Sóc Sơn 01227322886
4 NT Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ Sóc Sơn 0977569258
5 NT Đa Phúc Khu B - TT Sóc Sơn Sóc Sơn 0915110020
6 NT Bảo Nam Hương Đình, Mai Đình Sóc Sơn 0947652663
7 QT Bà Tỳ 77A Đường 3, Phủ Lỗ Sóc Sơn 0912312120
8 NT Nguyễn Thị Thật 128 tổ 1 Miếu Thờ - Tiên Dược Sóc Sơn 0438840298
 
Điểm bán