Sóc Sơn

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Tùng Hà Phố Nỷ, Trung Giã Sóc Sơn 0973331401
2 NT Thành Minh Xóm Yên Ninh , Hiền Ninh Sóc Sơn 01664 299 184
3 QT Phan Thị Ninh 15a Chợ Sóc Sơn Sóc Sơn 0972711815
4 QT Tuấn Phương 27 Đường 16 Phù Lỗ Sóc Sơn 0976308340
5 QTTD Thu Hà Chợ Hiền Minh Sóc Sơn 01227322886
6 NT Huy Hằng Đồng Thố, Hồng Kỳ Sóc Sơn 0977569258
7 NT Đa Phúc Khu B - TT Sóc Sơn Sóc Sơn 0915110020
8 NT Bảo Nam Hương Đình, Mai Đình Sóc Sơn 0947652663
9 NT Nguyễn Thị Thật 128 tổ 1 Miếu Thờ - Tiên Dược Sóc Sơn 0438840298
 
Điểm bán