Sơn Tây

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hồng Liên 273 Lê Lợi Sơn Tây