Tân Bình

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trường Sinh 291A, Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình Tân Bình 972769761
2 Hồng Nhật 155, Bạch Đằng, F.2, Quận Tân Bình Tân Bình 938977626
3 Huyền Châu 52, Nhất Chi Mai, Phường 13, Quận Tân Bình Tân Bình 902547288
4 Lan Anh 354, Phạm Văn Bạch, P 15, Quận Tân Bình Tân Bình 982119277
5 Trung Việt 1216, CMT8, Phường 8, Quận Tân Bình Tân Bình 1654549789
6 Trung Nghĩa 2b, Nguyễn Hiến Lê, Phường 13, Quận Tân Bình Tân Bình 086. 2869100
7 Minh Đức 41, Thăng Long, 4, Quận Tân Bình Tân Bình 986268008
8 Thiên Phượng 16, Đồng Đen (đối Diện 163 Đồng Đen), 10, Quận Tân Bình Tân Bình 982914187
9 Thiện Phúc 67, Đồng Đen, 10, Quận Tân Bình Tân Bình 917376737
10 Lữ Gia 89, Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, Quận Tân Bình Tân Bình 1227001690
11 Nhân Đức 108A, Trần Mai Ninh, 12, Quận Tân Bình Tân Bình 982569401
12 Hồng Hà 2 373/89, Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình Tân Bình 903626129
13 Bình An 171, Tran Van Quang, 9, Quận Tân Bình Tân Bình 839756204
14 Hồng Nhung 41a, Hôngg Hà, 2, Quận Tân Bình Tân Bình 974433519
15 Phúc An Đối diện 198, Nghĩa Phát, 7, Quận Tân Bình Tân Bình 972769761