Tân Phú

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hùng Phương 50, Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Quận Tân Phú Tân Phú 0941 448 783
2 NT An Khang 202, Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú Tân Phú 0919 611 635
3 NT Trường Khang 101, Thạch Lam, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 01226 667 625
4 NT Tuấn Vũ 52, Cây Keo, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 01254 258 674
5 NT Diệu Minh 68/2, Cây Keo, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 01234 768 954
6 NT Thanh Thảo 270, Vườn Lài , Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú Tân Phú 0944 646 833
7 NT Thiện Khoa 82, Trần Bình Trọng, , Quận Tân Phú Tân Phú 0909 222 310
8 NT Nam Phương 338, Lũy Bán Bích, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 0936 713 965
9 Công Tâm 43, Lê Niệm, F.hòa Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 907950909
10 Nguyên Thảo 152, Tân Hương , F.Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 914183965
11 Hồng Loan 22, C/Cư Huỳnh Văn Chính, P. Hoà Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 1238430069
12 Thiên Ân 83, đường 27, P.sơn Kỳ, Quận Tân Phú Tân Phú 862939718
13 Hải Châu 235, Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Tân Phú 902826939
14 Quỳnh Dao 4C, Phạm Vấn , P.Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú Tân Phú 946198739
15 An Đông 176, Kênh Tân Hóa, Phú Trung, Quận Tân Phú Tân Phú 916324069
16 Khỏe Đẹp 124, Kênh 19/5b, Tây Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 939393796
17 An Phước 2 96, Trần Văn Ơn, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Tân Phú 909041502
18 Hoàng Nguyên 80-82, D11, Tay Thanh, Quận Tân Phú Tân Phú 906031933
19 Bảo Châu 327, Thoại Ngọc Hầu, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 902886069
20 Quốc Anh 260, Tân Hương, Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 835591040
21 Minh Anh 221, Tân Quý, Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 937878556
22 Việt My 59, Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Quận Tân Phú Tân Phú 903859176
23 Hoa Sơn 77, Gò Dầu, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 913655007
24 Hương Giang 36, Nguyễn Súy, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 977400025