Tân Phú

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Công Tâm 43, Lê Niệm, F.hòa Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 907950909
2 Nguyên Thảo 152, Tân Hương , F.Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 914183965
3 Tân Phú 281, Phú Thọ Hòa, F.Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú Tân Phú 938068178
4 Hồng Loan 22, C/Cư Huỳnh Văn Chính, P. Hoà Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 1238430069
5 Thiên Ân 83, đường 27, P.sơn Kỳ, Quận Tân Phú Tân Phú 862939718
6 Phúc Khang 370, Luỹ Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 933100700
7 Hải Châu 235, Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Tân Phú 902826939
8 Quỳnh Dao 4C, Phạm Vấn , P.Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú Tân Phú 946198739
9 An Đông 176, Kênh Tân Hóa, Phú Trung, Quận Tân Phú Tân Phú 916324069
10 Khỏe Đẹp 124, Kênh 19/5b, Tây Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 939393796
11 An Phước 2 96, Trần Văn Ơn, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Tân Phú 909041502
12 Hoàng Nguyên 80-82, D11, Tay Thanh, Quận Tân Phú Tân Phú 906031933
13 Bảo Châu 327, Thoại Ngọc Hầu, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 902886069
14 Quốc Anh 260, Tân Hương, Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 835591040
15 Minh Anh 221, Tân Quý, Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 937878556
16 Việt My 59, Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Quận Tân Phú Tân Phú 903859176
17 Hoa Sơn 77, Gò Dầu, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 913655007
18 Hương Giang 36, Nguyễn Súy, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 977400025