Tân Phú

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Gia An 6 218, Tân Sơn Nhì, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Tân Phú
2 Hùng Phương 50, Trịnh Đình Trọng, Phú Trung, Quận Tân Phú Tân Phú 0941 448 783
3 An Khang 202, Nguyễn Sơn, Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú Tân Phú 0919 611 635
4 Tuấn Vũ 52, Cây Keo, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 01254 258 674
5 Diệu Minh 68/2, Cây Keo, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 01234 768 954
6 Nam Phương 338, Lũy Bán Bích, Hiệp Tân, Quận Tân Phú Tân Phú 0936 713 965
7 Công Tâm 43, Lê Niệm, F.hòa Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 907950909
8 Nguyên Thảo 152, Tân Hương , F.Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 914183965
9 Hồng Loan 22, C/Cư Huỳnh Văn Chính, P. Hoà Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 1238430069
10 Thiên Ân 83, đường 27, P.sơn Kỳ, Quận Tân Phú Tân Phú 862939718
11 Quỳnh Dao 4C, Phạm Vấn , P.Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú Tân Phú 946198739
12 Khỏe Đẹp 124, Kênh 19/5b, Tây Thạnh, Quận Tân Phú Tân Phú 939393796
13 An Phước 2 96, Trần Văn Ơn, Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú Tân Phú 909041502
14 Hoàng Nguyên 80-82, D11, Tay Thanh, Quận Tân Phú Tân Phú 906031933
15 Minh Anh 221, Tân Quý, Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 937878556
16 Hoa Sơn 77, Gò Dầu, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 913655007
17 Hương Giang 36, Nguyễn Súy, F. Tân Quý, Quận Tân Phú Tân Phú 977400025
 
Điểm bán