Tây Hồ

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT GPP- Nguyễn Phú Cường 2A/218 Lạc Long Quân Tây Hồ 0243 992 7076
2 NT Linh 106 Nghi Tàm Tây Hồ 0984726221
3 Nhà thuốc Nguyễn Ánh Hồng 2A/218 Lạc Long Quân Tây Hồ 0918435896
 
Điểm bán