Thái Nguyên

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Xuân Hùng Chợ Chùa Hang Thái Nguyên 978204399
2 QT Tuấn Duyên Cổng chợ nhà máy MaNi Thái Nguyên
3 Chị Hiền Ngã ba Bờ Đậu Thái Nguyên 988396422
4 CTY DP Hữu Yến Dương Tự Minh Thái Nguyên 973783880
 
Điểm bán