Thanh Hoá

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy thuốc Nhật Lệ Ngã ba Cẩm Sơn, Cẩm Thủy Thanh Hoá 961889288
2 NT Hải Hạnh 195 - 197 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa Thanh Hoá 985773112
3 Long Tuyết Cầu Hạc, TP Thanh Hoá Thanh Hoá 916248858
4 Công ty TNHH DP Thanh Tùng Hải Hoà,Tĩnh Gia Thanh Hoá 984050095
5 Quầy thuốc Ánh Tuyết Khu 3 Thị Trấn Sao Vàng, Thọ Xuân Thanh Hoá 2373835053
6 Trí Hiền TT Thọ Xuân, Thọ Xuân Thanh Hoá 2373833442
7 Chị Liên Thăng Thọ, Nông Cống Thanh Hoá 1674128506
8 Chị Hợi Chợ Vực, Hoằng Hóa, Hoằng Hóa Thanh Hoá 974518952
9 NT Lê Chân 101 TK4, Thị trấn Hà Trung, Hà Trung Thanh Hoá 2373624487
 
Điểm bán