Thanh Hoá

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhà thuốc Trường Huyền 26 Trường Thi, Phường Trường Thi Thanh Hoá
2 Nguyễn Thị Diệu Chợ Đền, Hoằng Thắng Thanh Hoá
3 Trần Thị Thanh Xóm 8 Nga Liên Thanh Hoá
4 QT Số 1- Cô Lý TT Bến Sung Thanh Hoá
5 HT số 12-Cô Lan Chợ Còng, TT Còng Thanh Hoá
6 NT Chị Huyền 05 Cao Sơn, Phường An Hoạch Thanh Hoá
 
Điểm bán