Thanh Oai

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Minh Tiến Ngã tư Vác Thanh Oai
2 QT Ngọc Thoa Ngã tư Vác Thanh Oai
3 QT số 9- Lê Thị Minh Huệ Ngã 3 chợ chiều- Phương Trung Thanh Oai
 
Điểm bán