Thanh Trì

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Hưởng Thu Đội 13, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh Thanh Trì
 
Điểm bán