Thanh Trì

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Linh Giang Ngã 3 Ngọc Hồi Thanh Trì 01678765169
2 NT Biên Loan Kiot 3 Nhà NƠ 18 KDT Pháp Vân, Tứ Hiệp Thanh Trì 0902229293
3 NT Thư khôi Kiot 54 CT10B Khu đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai Thanh Trì
4 NT Linh Giang Phố Lưu Phái, Ngũ Hiệp Thanh Trì
5 QT Khánh Linh Xóm Mới - Văn Điển - Tứ Hiệp Thanh Trì 0983605109
6 QT Thùy Dương Đội 1 Tả Thanh Oai Thanh Trì
7 NT Ngọc Đức Số 20 Ngõ 21 Yên Xá, Tân Triều Thanh Trì 0986003159
8 NT Hưởng Thu Đội 13, Vĩnh Ninh, Vĩnh Quỳnh Thanh Trì
 
Điểm bán