Thanh Xuân

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Tuệ Hùng HH2,Tầng 1,tòa 4 Bắc Hà Thanh Xuân 0972810087
2 NT Tuệ Minh – Thanh Xuân – Hà Nội 225 Nguyễn Ngọc Nại Thanh Xuân
3 NT Minh Thanh 236 Khương Đình, Thanh Xuân Hạ Thanh Xuân 0979899178
4 NT Tuệ Minh – Thanh Xuân – Hà Nội 278 Khương Trung Thanh Xuân 0902207345
5 Nhà thuốc Nga Mai 62, Hoàng Đạo Thành Thanh Xuân 01272083288
 
Điểm bán