Thủ Đức

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Thành Đạt 3F, Đường Số 6, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức Thủ Đức 02862 833 234
2 NT Quỳnh Như 16, Tam Hà, Phường Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0122 5713 628
3 NT Hồng Ân 26, 35, Linh Đông, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0931 320 022
4 NT Hoàng Ngân 58 D, Đường Số 8, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0166 992 7978
5 NT Mỹ Dung 54, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0933 767 778
6 NT Ngọc Hân 78, Đường Số 4, Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 01695 090 960
7 NT Như Quỳnh 179, Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0902 556 707
8 NT Hòa Bình 173, Lê Văn Chí, Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0909 242 508
9 NT Hạnh Ngân 198, Lê Thị Hoa, Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0967 126 279
10 NT Tấn Tài 16, Phú Châu, Tam Phú, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0918 999 214
11 NT Phúc Khang 83, Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0939 645 356
12 NT Bạch Dương 1200, Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 02838 971 678
13 NT Giang Sơn 2 99-101, Tô Ngọc Vân, Linh Tây, Quận Thủ Đức, TP. HCM Thủ Đức 0903 993 500
 
Điểm bán