Thường Tín

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Mai Hoa Chợ Ba Lăng, Minh Tiến Thường Tín
2 Nhà thuốc Long Đơm Phố Nghệ, Xóm Nhà Thờ, Minh Cường Thường Tín
 
Điểm bán