Trà Vinh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Tòng Thọ 99, Lý Thường Kiệt, Khóm 1,, Phường 3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 2943852351
2 Hải Âu 38, Võ Thị Sáu, Phường 3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 2943753942
3 Cty Tnhh Mtv Lê Hồng Đào 42C, Kho Dầu, P5, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 989485058
4 Vĩnh Minh 5, Khóm 1, P1, Thị Xã Duyên Hải, Huyện Duyên Hải Trà Vinh 2943832520
5 Thuốc Bắc Đại Đồng 12, Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, -, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 1696561238
6 Thuốc Bắc Thái Sơn Ký Số 24, Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, -, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 746511772
7 Thuốc Bắc Nghĩa Phát -, Chợ Vinh Kim, -, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 918135688
8 Huệ Quần 119, Lê Lợi, P3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 949218998
9 Dân Thành 70, Lý Thường Kiệt, P3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 0743 853423
10 Ngọc Hân 164, Điện Biên Phủ, 6, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 917917944
 
Điểm bán