Trà Vinh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thuốc Bắc Đại Đồng 12, Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, -, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 1696561238
2 Thuốc Bắc Thái Sơn Ký Số 24, Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, -, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 746511772
3 Thuốc Bắc Nghĩa Phát -, Chợ Vinh Kim, -, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 918135688
4 Thành Cao 2 112, Khóm 3, Tt Châu Thành, Huyện Châu Thành Trà Vinh 743892419
5 Huệ Quần 119, Lê Lợi, P3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 949218998
6 Dân Thành 70, Lý Thường Kiệt, P3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 0743 853423
7 Ngọc Hân 164, Điện Biên Phủ, 6, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 917917944
 
Điểm bán