Trà Vinh

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Tòng Thọ 99, Lý Thường Kiệt, Khóm 1,, Phường 3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 2943852351
2 Hải Âu 38, Võ Thị Sáu, Phường 3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 2943753942
3 Cty Tnhh Mtv Lê Hồng Đào 42C, Kho Dầu, P5, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 989485058
4 Nam Cường 17, Võ Thị Sáu, P.3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 2943856240
5 Hữu Dũng 145, Khóm 2, Tt Châu Thành, Huyện Châu Thành Trà Vinh 2943872186
6 Trung Thành Số 9, Lê Lợi, P4, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 2943855424
7 Vĩnh Minh 5, Khóm 1, P1, Thị Xã Duyên Hải, Huyện Duyên Hải Trà Vinh 2943832520
8 Đức Thành 107, Lý Thường Kiệt, P3, Trà Vinh 2943852486
9 Bảo Thọ Đường Số 4, Hùng Vương, P5, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 916730857
10 Thuốc Bắc Đại Đồng 12, Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, -, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 1696561238
11 Thuốc Bắc Thái Sơn Ký Số 24, Chợ Cầu Ngang Minh Thuận A, -, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 746511772
12 Thuốc Bắc Nghĩa Phát -, Chợ Vinh Kim, -, Huyện Cầu Ngang Trà Vinh 918135688
13 Thành Cao 2 112, Khóm 3, Tt Châu Thành, Huyện Châu Thành Trà Vinh 743892419
14 Huệ Quần 119, Lê Lợi, P3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 949218998
15 Dân Thành 70, Lý Thường Kiệt, P3, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 0743 853423
16 Ngọc Hân 164, Điện Biên Phủ, 6, Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh 917917944
 
Điểm bán