Từ Liêm(Bắc)

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Phú Nga Số 4 Đường k3 - Tổ 11 Cầu Diễn Từ Liêm(Bắc)