Vĩnh Long

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Khải Hoàn 79, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 702,250,263
2 Thái Hòa 41, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 1288241711
3 Minh Tâm Kios16, Chợ Phước Thọ, phường 8, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 703,832,827
4 Ngọc Thành 67/3D, Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 703824918
5 Yến Ly Chợ Phước Yên, Long Hồ, , TP Vĩnh Long Vĩnh Long 703503693
6 Hồng Minh 51/8, Mậu Thân, phường 3, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 703843270
7 Khải Hoàn 2 5, Lưu Văn Liệt, phường 2, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 706250283
8 Hoa Viên A2, Khóm 2 TTTM, Vũng Liêm, Vũng Liêm Vĩnh Long 703870979
9 Nhà Thuốc Cây Còng 3 Quốc lộ 54, Quốc Lộ 54, Tân Quới, Huyện Bình Tân Vĩnh Long 703759799
10 Vạn Phước Hưng 201/16A, An Hòa An, An Bình, Huyện Long Hồ Vĩnh Long 703950394
11 Xuân Hồng Khóm 1, chợ Long Hồ, -, Huyện Long Hồ Vĩnh Long 703,850,257
12 Huỳnh Bính 9, Quảng Trọng Hoàn, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít Vĩnh Long 702214403
13 Liên Ngọc 47B, Gia Long Trà, Trà Ôn, Huyện Trà Ôn Vĩnh Long 703,770,334
14 Phước Thọ Sanh Khóm 1, TTTM Vũng Liêm, -, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 908981027
15 Thành Công Ấp 8, Chợ Tân An Luông, Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 907304567
16 Thái Nhung 43, Ấp Tân Quang, Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 703874672
17 Hạnh Phúc 03/08, Phạm Hùng phường, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 702205555
18 Bác Sĩ Thoa 44/13C, Phạm Thái Bường, 4, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 919356088
19 Anh Huy F31, Đinh Tiên Hoàng, 8, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 703862379
20 Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 703,822,812
 
Điểm bán