Vĩnh Long

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Thành Tâm Chợ Thạnh Quế, Phú Quớii, Long Hồ, Huyện Long Hồ Vĩnh Long 988415658
2 Trường Thọ 14D, Gia Long, Trà Ôn, Vĩnh Long 932949476
3 Nt Cây Còng 2 830, Ngô Quyền, Thị Xã Bình Minh, Huyện Bình Minh Vĩnh Long 913978976
4 Thảo Nghi 32/1A, Đường Mậu Thân, Phường 3, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 902343289
5 Khải Hoàn 79, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 702,250,263
6 Thái Hòa 41, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 1288241711
7 Minh Tâm Kios16, Chợ Phước Thọ, phường 8, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 703,832,827
8 Ngọc Thành 67/3D, Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 703824918
9 Yến Ly Chợ Phước Yên, Long Hồ, , TP Vĩnh Long Vĩnh Long 703503693
10 Hồng Minh 51/8, Mậu Thân, phường 3, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 703843270
11 Khải Hoàn 2 5, Lưu Văn Liệt, phường 2, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 706250283
12 Hoa Viên A2, Khóm 2 TTTM, Vũng Liêm, Vũng Liêm Vĩnh Long 703870979
13 Nhà Thuốc Cây Còng 3 Quốc lộ 54, Quốc Lộ 54, Tân Quới, Huyện Bình Tân Vĩnh Long 703759799
14 Vạn Phước Hưng 201/16A, An Hòa An, An Bình, Huyện Long Hồ Vĩnh Long 703950394
15 Huỳnh Bính 9, Quảng Trọng Hoàn, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít Vĩnh Long 702214403
16 Liên Ngọc 47B, Gia Long Trà, Trà Ôn, Huyện Trà Ôn Vĩnh Long 703,770,334
17 Phước Thọ Sanh Khóm 1, TTTM Vũng Liêm, -, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 908981027
18 Thành Công Ấp 8, Chợ Tân An Luông, Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 907304567
19 Hạnh Phúc 03/08, Phạm Hùng phường, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 702205555
20 Bác Sĩ Thoa 44/13C, Phạm Thái Bường, 4, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 919356088
21 Anh Huy F31, Đinh Tiên Hoàng, 8, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 703862379
22 Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 703,822,812
23 Xuân Hồng 251, Tổ 16, -khóm 1, Huyện Long Hồ Vĩnh Long 989826662
 
Điểm bán