Vĩnh Long

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Thành Tâm Chợ Thạnh Quế, Phú Quớii, Long Hồ, Huyện Long Hồ Vĩnh Long 988415658
2 Nhơn Hòa 10, Chi Lăng, P1, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 2703822968
3 Hồng Trinh 16A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 2703824088
4 Trường Thọ 14D, Gia Long, Trà Ôn, Vĩnh Long 932949476
5 Nt Cây Còng 2 830, Ngô Quyền, Thị Xã Bình Minh, Huyện Bình Minh Vĩnh Long 913978976
6 Thảo Nghi 32/1A, Đường Mậu Thân, Phường 3, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 902343289
7 Khải Hoàn 79, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 702,250,263
8 Thái Hòa 41, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 1288241711
9 Minh Tâm Kios16, Chợ Phước Thọ, phường 8, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 703,832,827
10 Ngọc Thành 67/3D, Phạm Thái Bường, phường 4, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 703824918
11 Yến Ly Chợ Phước Yên, Long Hồ, , TP Vĩnh Long Vĩnh Long 703503693
12 Hồng Minh 51/8, Mậu Thân, phường 3, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 703843270
13 Khải Hoàn 2 5, Lưu Văn Liệt, phường 2, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 706250283
14 Hoa Viên A2, Khóm 2 TTTM, Vũng Liêm, Vũng Liêm Vĩnh Long 703870979
15 Nhà Thuốc Cây Còng 3 Quốc lộ 54, Quốc Lộ 54, Tân Quới, Huyện Bình Tân Vĩnh Long 703759799
16 Vạn Phước Hưng 201/16A, An Hòa An, An Bình, Huyện Long Hồ Vĩnh Long 703950394
17 Huỳnh Bính 9, Quảng Trọng Hoàn, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít Vĩnh Long 702214403
18 Liên Ngọc 47B, Gia Long Trà, Trà Ôn, Huyện Trà Ôn Vĩnh Long 703,770,334
19 Phước Thọ Sanh Khóm 1, TTTM Vũng Liêm, -, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 908981027
20 Thành Công Ấp 8, Chợ Tân An Luông, Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 907304567
21 Thái Nhung 43, Ấp Tân Quang, Hiếu Phụng, Huyện Vũng Liêm Vĩnh Long 703874672
22 Hạnh Phúc 03/08, Phạm Hùng phường, Phường 9, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 702205555
23 Bác Sĩ Thoa 44/13C, Phạm Thái Bường, 4, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 919356088
24 Anh Huy F31, Đinh Tiên Hoàng, 8, Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long 703862379
25 Đức Thọ Sanh 57, Đường 1/5, phường 1, TP Vĩnh Long Vĩnh Long 703,822,812
26 Xuân Hồng 251, Tổ 16, -khóm 1, Huyện Long Hồ Vĩnh Long 989826662
 
Điểm bán