glutathione

  • Glutathione là gì? Glutathione có tác dụng gì?

    Glutathione là gì? Glutathione có tác dụng gì?

    Một trong những sự kiện y học nổi bật đầu thế kỷ 21 là phát minh glutathione của TS. Robert H. Keller. Glutathione được xem là chất chống oxy hóa mạnh nhất cơ thể. Có hơn 60.000 bài báo công bố về tác dụng có lợi của glutathione, mà phần lớn là lợi ích về

    Xem thêm...