Châu Tuyền | Viên Uống Ladorax

Châu Tuyền

“Lúc đầu mua về uống mình cũng không hy vọng gì nhiều đâu? Tại dùng đủ phương pháp bao nhiêu năm qua mà có thấy hết nám đâu. Vậy mà mới uống có hơn 1 tháng, mấy vết nám mờ đi thấy rõ, da đều màu hơn không còn sạm màu như trước nữa. Hay hơn nữa là chu kỳ kinh nguyệt của mình cũng đều hơn trước rất nhiều”.


ladorax
ladorax
ladorax
ladorax
Mua hang online