STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Duy Tân 2 Chợ Mới Thứ 7, Thị Trấn Thứ 7, Huyện An Biên An Biên 0837929939
2 Bá Tân Chợ thứ 3, Thị Trấn Thứ Ba, Huyện An Biên An Biên 02973881357
3 Năm Tiếp Khu Vực 3, TT Thứ 7, Huyện An Biên An Biên 0977683030