STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhà thuốc 406 406 Tôn Đức Thắng An Dương 0913020854