STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hà Du Khu Nội Ô, TT Thứ 11, Huyện An Minh An Minh 0918181154