STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Long 12 Đội Cấn Ba Đình 0243 994 1521
2 NT Thanh Lan 369 Đội Cấn Ba Đình 02438326969
3 NT Đức An 107 B, A6,Thành Công Ba Đình