STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thái Bình 113, 30/4, TT Ba Tri, Huyện Ba Tri Ba Tri 0753850371