Bạc Liêu - | Viên Uống Ladorax

Bạc Liêu

Sản phẩm đang có sẵn
STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Mai Yến 74, Hoà Bình, P.3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 02913 825 355
2 NT Minh Quyền Chợ Láng Tròn, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai Bạc Liêu 0943 877 555
3 NT Tuyết Thảo 3 33, Nguyễn Huệ, P3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0919 059 559
4 NT Tuyết Thảo 1 464, Võ Thị Sáu, P3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0919 059 559
5 NT Khai Minh 2 42, Nguyễn Huệ, 3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0932 904 032
6 Bệnh viện Kinh Tư Chợ Kinh Tư, Xã Long Điền Đông, Long Điền Đông, Huyện Đông Hải Bạc Liêu 0919727459
7 NT Kim Thoa 20B, Hoà Bình, P.3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0291 382 2774
8 QT Liễu Kiscot, chợ hộ phòng, 38, Hộ Phòng, Huyện Giá Rai, Bạc Liêu Bạc Liêu 0947 626 061
9 Công Ty Dược Phẩm Bạc Liêu 99, Hoàng Văn Thụ, 3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0918 705 778
10 NT Hoàng Tuấn 303a, Long Thành, Phước Long, Huyện Phước Long Bạc Liêu 0918 987 780
11 Vạn Phước Hưng 23, Ấp Nội Ô, Ngan Dừa, Huyện Hồng Dân Bạc Liêu 07813876593
12 Dương Chiêu Ấp Nội Ô, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long Bạc Liêu 07813864027
13 Phước Tài Ấp Nội Ô, Thị Trấn Phước Long, Huyện Phước Long Bạc Liêu 07813864028
14 Hoài Bảo Ấp Gia Hội, Gia Hội, Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu 0946166535
15 Thanh Long 171, Võ Thị Sáu, P.7, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0918312308
16 Khai Minh 68, Hà Huy Tập, P.3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 07813822435
17 Bà Triệu 31, Bà Triệu P.3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 07813822947
18 Dưỡng Sanh Đường 128, Hoàng Văn Thụ, P.3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 07810822865
19 Tuyết Thảo 16, Võ Thị Sáu, P3, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 0919059559
20 Cẩm Thành 141, Trần Huỳnh, P.7, Thị Xã Bạc Liêu Bạc Liêu 07813824744
21 Hải Âu 02, Ấp 2, Gành Hào, Huyện Đông Hải Bạc Liêu 0916247107
22 Tân Tế Nhơn 69, QLộ 1 A, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai Bạc Liêu 0918308844
23 Ánh Hồng 273, Phan Thanh Giản, P. Giá Rai, Huyện Giá Rai Bạc Liêu 07813865857
24 Bích Trân 350, Vĩnh Mỹ, Hoà Bình, Huyện Hoà Bình Bạc Liêu 07813883163
ladorax
ladorax
ladorax
ladorax
Mua hang online