STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Số 1 Khu A, Lộc Thắng, Lộc Thắng, Huyện Bảo Lâm Bảo Lâm 0813918986