STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 QT Hồng Giao Ngã tư Phú, Thái Học Bình Giang 0979654678