Bình Tân - | Viên Uống Ladorax

Bình Tân

STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Mỹ Khang 29 742, Tân Kì Tân Quý, Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân Bình Tân 0933100700
2 Tâm Trí 1028, Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0338340071
3 Minh Khôi 798, Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân Bình Tân 0912800858
4 Duy Tâm 163A, Số 8, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0932756738
5 Gia Khiêm 276A, Số 8, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân Bình Tân 0908930465
6 Út Trần 91, Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0909686146
7 Số 81 73, Số 4, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân Bình Tân 094944088
8 Minh Thảo 786, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0902566099
9 Anh Mỹ 608A, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0949788524
10 Thu Hằng 246, Đất Mới, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0968686868
11 Ngọc Bích 514, Kinh Dương Vương, F. An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 02837508424
12 Phương Nam 232, Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0933991631
13 Nhân Phúc 116 A, Lê Đình Cẩn, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0919113799
14 Thuận Hoà 134, Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân Bình Tân 0989014536
15 Thảo Điền 1175, Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0777763374
16 Thảo Vân 68, Tây Lân, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân Bình Tân 0778875593
17 Như Ý 351, Tân Hòa Đông, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0908822952
18 Tâm Bảo 580, Nguyễn Chí Thanh, P7, Quận Bình Tân Bình Tân 02839551115
19 Nam Hoà 879/3, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0342991361
20 Thanh Thúy 421, Kinh Dương Vương, An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 02837523729
21 Rồng Vàng 28 A, Số 1, Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân Bình Tân 0903757322
22 Mỹ Nga 185, Mã Lò, Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân Bình Tân 0964856665
23 Kim Châu 1602, Tỉnh Lộ 10, Tân Tạo, Quận Bình Tân Bình Tân 0938181543
24 Việt Hương 644, Kinh Dương Vương, An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 0948065908
25 Lê Tâm 55, Số 1A, Khu Dân Cư Lê Chiêu Hoàng, Quận Bình Tân Bình Tân 0908240850
26 An Tâm 205, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0375155241
27 Thiên Phúc 17, Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 02862546891
28 Linh Đan 38, Phạm Đăng Gỉang, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0902409578
29 Tâm An 266, Vành Đai Trong, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0938165839
30 Phương Khang 219, Ấp Chiến Lược, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0776488266
31 Diệu Thảo 2 4, Số 7, P An Lạc A, Quận Bình Tân Bình Tân 0822481616
32 Kiều Huyên 259, Gò Xoài, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0797351218
33 Hiền Mai 458, Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Quận Bình Tân Bình Tân 0904733780
34 Hoàng Huy 356, Tên Lửa, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0837622072
35 Vân Nga 466, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0838088880
36 Anh Tâm 706A, Tên Lửa, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Bình Tân 0779684374
37 Phú Lâm 2 163, Số 1, Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân Bình Tân 0866800547
38 Minh Phương 842, Hương Lộ 2, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0837628246
39 Lộc Phương Thanh 581, Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0854071512
40 Nguyệt Trang 873, Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0903142099
41 Phong Bình 129, Ấp Chiến Lược, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0939379818
42 Vĩnh Xuân 164, Trương Phước Phan, Bình Trị Đông, Quận Bình Tân Bình Tân 0938125445
43 Hoa Lâm 5, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0936072770
44 An Tín 172, Phạm Đăng Giảng, Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân Bình Tân 0938922026
ladorax
ladorax
ladorax
ladorax