STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thịnh An 1 34, Nguyễn Huy Lượng, P14, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0902477764
2 Huỳnh Giang 279, Bùi Đình Túy, P24, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0983170007
3 Ánh Phương 285, Nơ Trang Long, P13, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0972809553
4 Tâm Châu 4 377/4, Đinh Bộ Lĩnh, 26, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0902374768
5 Tâm Phúc 649/28A, Điện Biên Phủ, 25, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0977582236
6 Số 28 222, Hoàng Hoa Thám, 5, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0938523903
7 Thùy Anh 117, Bình Quới, 27, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0985724059
8 Nhân Đạt 11, Nguyễn Trung Trực, 5, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0908935678
9 Anh Thư 5/7, Nơ Trang Long, P7, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 02835642456
10 Số 07 185, Nguyễn Văn Đậu, 11, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0933324585
11 Bảo Khanh 2, Bình Lợi, P13, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0763631611
12 Minh Đức 117/80, Nguyễn Hữu Cảnh, 22, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 02862944141
13 Nguyên Hồng 447, Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0938739595
14 Tú Lệ 148, D2, F25, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 02835121520
15 Hồng Lan 13, Phan Văn Hân, P19, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 02835140062
16 Hiền Mai 160, Phan Văn Hân, P17, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0938124272
17 Vạn Kiếp 85, Vạn Kiếp, P3, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0902336468
18 Số 20 412, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0932358890
19 Đại Phước Xuân 88, Vũ Tùng, P 1, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 02838430148
20 Trinh Hà 279/3, Nơ Trang Long, P13, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0798289898
21 Trí Thiện 30, Ngô Tất Tố, P19, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0903330673
22 Hoàng Diệu 365, Bình Quới, P28, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0982072311
23 Số 08 381, Bình Quới, P28, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0384085970
24 Số 19 94, Nguyễn Văn Lạc, P 19, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0908965157
25 Số 89 109, Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0938397980
26 Gia An 356/16, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0913878473
27 La Vang 169, Phan Văn Trị, P14, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0815693583
28 Hương Trang 336, Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0772688580
29 Minh Hường 22, Bình Lợi, P 13, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 02838404779
30 Miền Đông 199, Nguyễn Xí, P 26, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0835113521
31 Đức Hạnh 135/1, Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0937091617
32 Lệ Uyên 334A, Chu Văn An, P12, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0835160359
33 Phúc Sanh Đường 494, Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Quận Bình Thạnh Bình Thạnh 0906767496