STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thanh Thi 2 90, Nguyễn Chí Thanh, Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ Bình Thuỷ 0834592936
2 Thanh Thi 08, Lê Hồng Phong, Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ Bình Thuỷ 0834592936
3 Kim Tín 24/8, Nguyễn Chí Thanh, Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ Bình Thuỷ 0786883444
4 An Thới 2 Lô 16-17, CMT8, An Thới, Quận Bình Thuỷ Bình Thuỷ 07103883297
5 An Thới 294, Cmt8, An Thới, Quận Bình Thuỷ Bình Thuỷ 07103883297
6 Nguyên Hưng 101, Bùi Hữu Nghĩa, Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ Bình Thuỷ 0945168098
7 Bình Thủy 26/8, Bùi Hữu Nghĩa, P. Bình Thủy, Quận Bình Thuỷ Bình Thuỷ 07103841020
8 Hồi Lực 26/17, Huỳnh Phan Hộ, Trà An, Quận Bình Thuỷ Bình Thuỷ 0942854545