STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hải Oanh Chợ Bù Na, Bù Na, Huyện Bù Đăng Bù Đăng 0368645064