STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hoàng Công 08, Khánh Bình, Khánh Bình Tây Bắc, Huyện Trần Văn Thời Cà Mau 0918571565
2 Quầy Thuốc Số 5 16, Cái Keo, Quánh Phẩm, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 0946842784
3 Ngọc Thy 74, Trần Hưng Đạo, P5, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0919091635
4 Minh Tâm Quốc Lộ 1A, Huyện Năm Căn Cà Mau 02906289689
5 Nam Phương Ấp Tân Bằng, Tân Bằng, Huyện Thới Bình Cà Mau 0976988773
6 Hoàng Thiện Ấp Chà Là, Chợ Trần Phán, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 0947575633
7 Diệu Thi 01, Ấp Tân Điền, Xã Phong Điền, Huyện Trần Văn Thời Cà Mau 0949322444
8 Hùng Vương Thị Trấn Đầm Dơi, Chợ Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 02903858117
9 Vương Kim Thu Chợ Thới Bình, Khóm 1, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 07803860011
10 Bảo Ngọc Chợ Cái Nước, TT Cái Nước, Huyện Cái Nước Cà Mau 07803884094
11 Thu Hương Chợ Cái Nước, TT Cái Nước, Huyện Cái Nước Cà Mau 07803883548
12 Ngọc Hiền 461, Chợ TT Đầm Dơi, TT Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 07803858034
13 Minh Tân Chợ Đầm Dơi, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi Cà Mau 0918318584
14 Ngọc Quý Chợ Năm Căn, TT Năm Căn, Huyện Năm Căn Cà Mau 07803877204
15 Alpha Chợ Cả nảy, Huyện Năm Căn Cà Mau 07803879459
16 Xuân Tiến Khóm 1, Chợ Lớn, Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời Cà Mau 07803891199
17 Đức An Đường 36, Đề Thám, P.2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0918661616
18 Vĩnh Thuận 6C, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0947779396
19 Minh Tinh Đường 10C, Trưng Nhị, P.2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0907864709
20 Nguyễn Trãi 50, Nguyễn Trãi, P.9, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 07803834417
21 Tiến Hưng 92, Ấp 2, Xã Tắc Vân, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 07803847102
22 Thuận Phát 72, Đề Thám, P2, Thành Phố Cà Mau Cà Mau 0919546777