STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bảo Ngọc Chợ Cái Nước, TT Cái Nước, Huyện Cái Nước Cái Nước 07803884094
2 Thu Hương Chợ Cái Nước, TT Cái Nước, Huyện Cái Nước Cái Nước 07803883548