STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Nhật Hùng Chợ An Châu, Huyện Châu Thành Châu Thành 0762215440
2 Thái An Đường Ấp Hòa Long 4, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành Châu Thành 0939521544
3 Khả Thy 215, Quốc Lộ 91, Thị Trấn An Châu, Huyện Châu Thành Châu Thành 0915727153