STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thu Thảo 215, QL14, Minh Thành, Huyện Chơn Thành Chơn Thành 0982345764
2 Tân Dược 78 Chợ Minh Hưng, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành Chơn Thành 0368644409
3 Hoàng Yến 08, Ql14, Minh Lập, Huyện Chơn Thành Chơn Thành 0974 411 774
4 Ba Tâm Ngã Tư Nhơn Thành, Huyện Chơn Thành Chơn Thành 0918511313