STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trịnh Bính 5, 30/4, Dateh, Huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh 0918817050