STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Quầy Thuốc Số 46 397, Hùng Vương, TT Đăk Hà, Huyện Đắk Hà Đắk Hà 0985522265
2 Gia Nguyên 135, Hùng Vương, TT Đăk Hà, Huyện Đắk Hà Đắk Hà 0973126233
3 Quầy Thuốc Tư Nhân Quang Muôn TTTM Đăk Hà, Chợ Đắk Hà, TT Đăk Hà, Huyện Đắk Hà Đắk Hà 0985436246