STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thảo My Tổ 3, Thị Trấn Đức An, Huyện Đắk Song Đắk Song 0983599955
2 NT Nghĩa Thành 37, Trương Định, Nghĩa Thành, Thị Xã Gia Nghĩa, Đăk Nông Đắk Song 05013543115