STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hồng Ngọc 22/22, KP Thống Nhất, Phường Dĩ An, Huyện Dĩ An Dĩ An 0907666772
2 Số 9 54, Đường Cô Giang, Phường Dĩ An, Huyện Dĩ An Dĩ An 06503752071
3 Tùng Vân 08, Cô Giang, Dĩ An, Huyện Dĩ An Dĩ An 06503752087