STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Bảo Phương 12, Chợ Di Linh, Huyện Di Linh Di Linh 0915696479
2 Duy Tân 13, Chợ Di Linh, Huyện Di Linh Di Linh 0776122123