STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Việt Khánh 40, Lạc Long Quân, Diên Khánh, Huyện Diên Khánh Diên Khánh 0583850913
2 Số 01 (Vạn Phúc) 118, Lý Tự Trọng, Huyện Diên Khánh Diên Khánh 0389961921
3 Minh Phúc 6 (Minh Nhựt) 28, Lý Tự Trọng, Huyện Diên Khánh Diên Khánh 0905179246