STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Sơn Minh 143, Cách Mạng Tháng 8, Hòa Bình, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 02512665556
2 Cô Mây 884, Ấp 1, An Hòa Biên Hòa, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0918569671
3 Nguyễn Du 170, Cmt8, Quyết Thắng, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai
4 Minh Hoàng K1/72 Tân Bản, Nguyễn Tri Phương, Bửu Hòa, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0613850362
5 Nhất Đức 68, Đường Đồng Khởi, Kp4 P. Tân Hiệp, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0613894854
6 Mai Ka 95/47, Phạm Văn Thuận, Tổ 30 KP4, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 02518822655
7 Ngoc Thu 32, Đường 30-04, P. Quyết Thắng, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0395952324
8 CT DP Thùy Châu 50/7, KP5, P.Tân Biên, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0902981268
9 Đông Hưng 2/22A, Đường Đồng Khởi, Tam Hiệp, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0616293548
10 Hùng Cường 1/9, Đồng Khởi, Phường Tân Hiệp, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0776602779
11 Ngọc Ngân 109/13, Phan Chu Chinh, KP1, P. Hòa Bình, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0903728327
12 Minh Thu 1053, KP7, P. Long Bình, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0984717424
13 Ngọc Duy 92A, Số 4, An Bình, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0613935885
14 Ngọc Nguyên 101/4, KP10, Tân Hòa, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0949906203
15 CT TNHH Bửu Hoà 158, Đường Đồng Khởi, P Tân Hiệp, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0919309349
16 Quang Anh 262 Đường 30/4, Thanh Bình, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0934136788
17 QT 89 Tổ 16, Ấp An Hoà, Hoá An, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0961243511
18 Thiện Hằng Tổ 20, Ấp Vườn Dừa, Ấp Vườn Dừa Xã Phước Tân, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0365168313
19 Phú Mỹ 1L, Phạm Văn Khoai, Tân Hiệp KP 3, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0907159379
20 Anh Trang 50/248, Phạm Văn Thuận, P Tân Biên, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0908173496
21 Kim Thị Hoa Tổ 16, Hà Tĩnh, Hóa An, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0986856949
22 Sơn Minh 143, Cách Mạng Tháng 8, Hòa Bình, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 02512665556
23 Phượng Tiến 45, Tổ 41 KP8, Tân Phong, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0971153939
24 Lan Ngoc Linh 177/3, KP4 Tân Biên, Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai 0613882228