STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Trần Hào 2 95B, Ấp Phú Hòa, Xã Tân Phú Đông, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0917134567
2 Nguyễn Mỳ 44, Lý Thường Kiệt, P2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 02773835577
3 Minh Phúc 2 9-10, Âu Cơ, P2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 02773860099
4 Vĩnh Đức Đường 23, Nguyễn Du, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0673851633
5 Thuận Phước 21, Nguyễn Du, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0916851495
6 Ngọc Hải 175, Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0913717898
7 Hồng Phước 108, Hùng Vương, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0673853467
8 Phước Thọ 765, Đốc Binh Kiều, P2, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0673877279
9 A Dòn 9, Lê Hồng Phong, P1, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0673858125
10 Hoa Lài 326, 30/4, P1, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0673853139
11 Thanh Tân Chợ Trần Quốc Toản, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh Đồng Tháp 0907927672
12 Tế Lương Đường 2 23, Nguyễn Trãi, An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự Đồng Tháp 0673837867
13 Mũi Lẽn 122, Thiên Hộ Vương, An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự Đồng Tháp 0673837599
14 Thiên Phúc 152 A, Nguyễn Sinh Sắc, P2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673861975
15 Minh Phúc 258, Trần Hưng Đạo, P1, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673862146
16 Trần Hào 117, Nguyễn Huệ, P2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673861448
17 Minh Hùng 30, Hùng Vương, P2, Thị Xã Sa Đéc Đồng Tháp 0673770099
18 Đình Yến Chợ Bình Hàng Tây, Ấp 3, Xã Bình Hàng Tây, Huyện Cao Lãnh Đồng Tháp 0976329829
19 Đức Thuận 3-Lô E, Chợ Nha Mân, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành Đồng Tháp 0673622276
20 Trường An 64 Bình Hiệp A, (Gần Bv Lấp Vò), Bình Thạnh Trung, Huyện Lấp Vò Đồng Tháp 0919803636