STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Hữu Thành 214, P.Đình Phùng, TT Đức Cơ, Huyện Đức Cơ Đức Cơ 0979614819