STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 Thủy Lợi Chợ đức tài, Đức Tài, Đức Tài, Huyện Đức Linh Đức Linh 0902631600