STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Tâm Dược 53 Vũ Xuân Thiều Gia Lâm 0918486493
2 NT Chợ Sủi Ngã tư chợ Sủi Gia Lâm 02438276109
3 NT Mạnh Hải Kiot 1 Chợ Ngọc Thụy Gia Lâm 0982572476
4 NT Long Nam Tầng 1 nhà D12 KĐT Đặng Xá Gia Lâm 0988329347