STT Tên Nhà thuốc Địa Chỉ Khu vực Số điện thoại
1 NT Minh Tân 9 14 Đường Số 1, P.7, Q.Gò Vấp Gò Vấp 02862745979
2 Hoàng Dung 120/912, Nguyễn Văn Công, P3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0904573233
3 Mỹ Anh 687_689, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838940441
4 Thanh Hương 131/9, Lê Văn Thọ, P11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0989853585
5 An Nhơn 64/715, Nguyễn Oanh, P5, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0908029948
6 Minh Tân 2 589, Phan Văn Trị, P5, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0707702276
7 Minh Quân 4, Nguyễn Oanh, P7, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0906701687
8 Kim Châu 376, Phạm Văn Chiêu, P9, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0948651065
9 Ngọc Điệp 2 1073, Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0903777127
10 Đạt Duy 459, Lê Đức Thọ, P.16, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0902652881
11 Chỉnh Trang 672, Lê Đức Thọ, P.15, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0934069444
12 Trí Đức 322A, Phan Huy Ích, P.12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0908280288
13 Kim Anh 131, Nguyễn Kiệm, P.11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02839851689
14 An Lộc 550, Nguyễn Oanh, P.6, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0908494486
15 Minh Tân 1145, Phan Văn Trị, P10, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838941220
16 Kim Ngân 96, Số 3, P, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0916345864
17 Thái Sơn 29, Nguyễn Kiệm, 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0938 959 500
18 Vân Anh 56, Bùi Quang Là, 12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0977 235 153
19 Minh Tân 6 225, Phạm Văn Chiêu, P14, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02862892648
20 Trung Nguyên 3 189, Nguyễn Oanh, P10, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0973562303
21 Xóm Mới 2 1050, Lê Đức Thọ, P9, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0937914024
22 Hương Nhi 94/1042B, Dương Quảng Hàm, P6, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0908657782
23 Sinh Phúc 25, Nguyễn Văn Lượng, P17, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0909495738
24 Hồng Nga 105, Nguyễn Kiệm, P.3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838946162
25 Trung Nguyên 2 783, Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0974713131
26 Kim Nga 269, Thống Nhất, P.11, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0979763700
27 Tất Thành 448, Phan Huy Ích, P12, Quận Gò Vấp Gò Vấp 02838314118
28 Nhật Thanh 74, Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp Gò Vấp 0981813474